Preu inscripció:  14  €  amb XIP GROC
                             16 €  amb xip de lloguer

5k

  Blancafort

Preu inscripció:  1o  €  amb XIP GROC
                             12 €  amb xip de lloguer

Un cop inscrit rebràs un mail de confirmació i et podràs imprimir justificant.

També pots comprovar que surtis correctament al llistat d'inscrits.

Per qualsevol dubte...

Incidències inscripcions info@tretzesports.com

MOLT IMPORTANT

Una vegada formalitzada la inscripció, l'organització no retornarà cap inscripció.
Només s'acceptarà, fer el canvi per un altre cursa, sempre que les causes de la no assistència siguin de força major, i caldrà adjuntar comprovant mèdic o document acreditatiu que així ho demostri.

Cada corredor participa sota la seva responsabilitat i tenint el nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Segons estableix la Llei de Protecció de Dades personals, informem que les dades incloses en aquest formulari s'incorporaran a un fitxer propietat de Tretzesports, amb la finalitat de cursar aquesta inscripció i que no cedirà a ningú mes per altre ús.
Si no dieu el contrari, Tretzesports, només farà servir les vostres dades per enviar-vos informació d'altres esdeveniments esportius que organitzi.
En enviar aquest formulari, consentiu expressament i autoritzeu perquè es tractin les dades personals amb les finalitats exposades.
Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a:info@tretzesports.com