Informació general

DIA DE LA PROVA: 29 de març de 2020

Horari de sortida:  Mitja Marató  9:30  Lloc:  Plaça dels Arbres

Horari de sortida:  5K  9:30  Lloc: Plaça dels Arbres

Recollida de dorsals i obsequis

Diumenge dia 29: Des de les 08.00 fins les 9.15 a la Plaça dels Arbres 

Serà imprescindible el DNI o bé el resguard de pagament.

La inscripció és personal i intransferible.  Una vegada feta la inscripció no es faran devolucions de la mateixa, s'acceptaran canvis de nom fins divendres dia 27 a les 12.00 hores

Avituallements:

 Avituallament cada 5 quilòmetres   i a l'arribada.

Premis

Trofeu als 3 primers classificats Homes i Dones de la Mitja Marató

Trofeu al 1er classificat/ada de cadascuna de les categories pre establertes en el reglament

Trofeu als 3 primers classificats Homes i Dones de la cursa de 5K

Trofeu al 1er classificat/ada de cadascuna de les categories pre establertes en el reglament

El premis en cap cas seran acumulatius

Altres serveis

Servei de guarda-roba

Serveis mèdics

Circuit senyalitzat

Bossa del corredor

Samarreta commemorativa de la cursa

 

RECORREGUT  21 k

REGLAMENT

 

L’Associació Esportiva AE Blancafort amb el suport de l’Ajuntament de Blancafort, organitza el proper 29 de març de 2020 a les 9.30h, la 8a MITJA MARATÓ DE BLANCAFORT, I 5KM que es realitzarà en circuit municipal degudament senyalitzat.

 

Art 01.   La distància a recórrer serà de 21.097 metres per a la Mitja Marató i 5.000 metres per la cursa de 5Km.

S’ha de respectar el circuit que estarà degudament marcat i senyalitzat en ambdós casos

 

Art 02.   La participació a la cursa és oberta a tothom que accepti i respecti tant la distància com el present reglament.

 

Art 03.   Hi haurà avituallament cada 5 quilòmetres aproximadament.

 

Art 04.   Els drets d’inscripció són de 14€ per la Mitja Marató i 10€ per la cursa 5Km. Les inscripcions es tancaran el mateix dia de la cursa, dos dies abans a internet o bé quan s’arribi al màxim previst. És podran acceptar inscripcions al mateix dia de la cursa, les inscripcions el dia de la cursa tindran un increment de 2 euros en les dues modalitats.

Un cop realitzada la inscripció no es tornarà l’import de la mateixa. La inscripció és personal i intransferible. Cap inscripció serà vàlida sense el comprovant emès per l’organització.

 

Art 05.  Les inscripcions es podran fer per internet a http://www.tretzesports.org/

 

Art 06.   La inscripció comporta l’acceptació d’aquest reglament. La seva interpretació i tot allò que no quedi expressament regulat serà decidit per la Comissió Organitzadora.

 

Art 07.  Les categories establertes, que es regiran per l’any de naixement i el sexe, són les següents:

•  1M i 5F de 18 a 34 anys

•  2M i 6F de 35 a 44 anys

•  3M i 7F de 45 a 54 anys

•  4M i 8F a partir de 55 anys

 

 

Art 08.  Serà obligatori correr amb xip de propietat o de lloguer. En cas de no tenir xip propi de Champion Chip l’organització facilitarà un xip de lloguer que será obligatori tornar-lo en acabar la cursa.

 

Art 9.  La cursa esta degudament senyalitzada i autoritzada. Els atletes circularan per la dreta de la carretera, sempre que no s’indiqui el contrari.

La cursa es considera tancada 2 h i 30 min després de donada la sortida. Un vehicle escombra tancarà la cursa, i els corredors que siguin avançats seran exclosos automàticament. Atesa aquesta circumstància el corredor haurà d’abandonar la calçada, ja que aquesta quedarà oberta al trànsit de vehicles. Els corredors que segueixin corrent ho faran sota la seva responsabilitat.

 

Art 10.  Els organitzadors de la cursa, els serveis mèdics de la competició i els jutges arbitres están facultats per retirar i/o desqualificar abans i durant la prova els atletes que manifestin un mal estat físic, no facin el recorregut complet, no portin xip o no el portin en el lloc designat per la organització, que no portin dorsal o no el portin en el lloc designat per la organització, els que dobleguin o manipulin la publicitat del dorsal i els que manifestin un comportament incorrecte i/o no esportiu, abans, durant i després de la cursa.

 

Art 11.  Es lliuraran trofeus als tres primers classificats i a les tres primeres classificades de la general de la Mitja Marató i la cursa 5Km. I el primer o primera de cada categoria respectivament, els trofeus no son acumulatius.

 

Art 12.  El sol fet d’inscriure’s a la VIII Mitja de Blancafort o a la cursa 5Km, autoritza expressament a l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar gratuïtament les imatges, fixes i/o en moviment, de les persones participants. Aquestes imatges podran figurar en tot tipus de suports gràfics coneguts i desconeguts, així com en materials de promoció o publicitari produïts i difosos a tot el món, durant el període màxim establert per la legislació actual i futura, els reglaments i els tractats en vigor, inclosa la possible pròrroga un cop finalitzat el període previst

 

Art 13.  Les reclamacions hauran de ser presentades per escrit al Jutge Arbitre, acompanyades de 50€, com a dipòsit, i només seran acceptades fins a 30 minuts després de coneguda la classificació de la cursa. En el cas de ser acceptada la reclamació, es tornarà el dipòsit.

 

Art 14.  La cursa només podrà ser suspesa en cas que per inclemències del temps o qualsevol altre problema així ho determini la comissió organitzadora de la cursa.

 

Art 15.  L’Associació Esportiva de Blancafort no es fa responsable dels perjudicis morals i/o materials que puguin causar o causar-se els participants i espectadors abans, durant i després de la competició. Els participants hauran d’estar coberts per una assegurança d’accidents.

 

CRONOMETRATGE PROFESSIONAL - SERVEIS ESPORTIUS - ORGANITZACIONS ESPORTIVAS

Everything in possible

 © 2006-2020  Trezesports - info@tretzesports.com   REUS - Catalunya

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now