Inscripció  gratuïta

Es poden fer inscripcions mitjançant el formulari inclòs en aquesta pàgina web, o el mateix dia de la cursa fins 30 minuts abans de l'inici de la prova.
La inscripció feta on-line, estarà reservada fins a 45 minuts abans de l'inici de la prova.

 Passat aquest temps es podran lliurar a un altre participant que demani fer la seva inscripció.

unio2.png